فروشگاهها و سوپر مارکتهای ایرانی در آلمان :

( 4-3 )  فروشگاهها و سوپر مارکتهای ایرانی در آلمان :

نام فروشگاه

آدرس

بازارچه آریا


Hauptstätterstr.112

70178 Stuttgart

Telefon: 0711-41183303

فروشگاه پارس


Otto-Stabel-Str.2

67059 Ludwigshafen

Telefon: 0621-68124789

فروشگاه آریا


Bergheimerstr.33

69115 Heidelberg

Telefon: 06221-163606

فروشگاه خواربار ایرانی و هندی


Karlstr. 56

80333 München

Telefon: 089 – 59 35 34

سوپر تهران


Karlstr. 49

80333 München

Telefon: 089 – 55 02 77 55

سوپر مارکت خاور میانه

 


Niebuhrstr. 56

10629 berlin

Telefon: (030) 323 030 28

 

فروشگاه مواد غذایی ساکی

 

 


Bill Str.217

20539 Hamburg

Telefon: 040-21008783

 

 

 

سوپر مارکت شیرین

 

 


Limmerstzr.8

30451 Hannover

Telefon: 0511-7698352

 

فروشگاه بازار نادیا

 


Steindamm 39

20099 Hamburg

Telefon: (040)2