مترجمین ایرانی در آلمان

( 7-3 )  مترجمین ایرانی در آلمان :

نام مترجم

آدرس

داوود خانزاده


Postfach 62
74355 Bönnigheim
Telefon: 07143-22055

کامران خلیجی


Bayerstraße 13 (3. Stock)
80335 München
Telefon: (089) 54 57 80 74

دارالترجمه شمس و شرکا


Kantstrasse 54
10627 Berlin
Telefon: 030 215 5000

شهرام میثاقی


Odensehof 31

30457

Hannover

Tel.:  0511- 2626878

حمید انقا


Kaiserstr. 64 a

60329 Frankfurt

Telefon: 069 252549

مهدی نیکپور


Auf dem Hohwart 45

44143 Dortmund Deutschland

Telefon: 0231-586 08 48

محسن مدنی


Langenharmer Weg 25a

22844 Norderstedt

Telefon: (040) 526 268 1