شماره تلفنهای ضروری

( 8-3 )  شماره تلفنهای ضروری :

نام

شماره تلفن

پلیس

110

آتش نشانی

112

آمبولانس

19222

اطلاعات داخلی

11833

شماره تلفن

ACE

00491802343536

تلفن

ADAC

00491802222222

سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان

843530 & 84353399

دفتر هواپیمایی ایران ایر

069-25600613-15

سرکنسولگری  جمهوری اسلامی درفرانکفورت آلمان

+49 (0) 69 56 000 739

مسمومیت

19240