وضعیت سیاسی و اقتصادی

( 1-3 ) وضعیت سیاسی و اقتصادی : استرالیا کشوری توسعه یافته با اقتصاد متکی بر بازرگانی و کشاورزی است. در میان قابل زندگی ترین شهرهای جهان در سال 2008 به گزارش اکونومیست، به ترتیب ملبورن دوم، پرت چهارم، آدلاید هفتم و سیدنی نهم بود.

محصولات اصلی استرالیا نیشکر، پنبه، غلات و گوشت استکشور استرالیا دارای معادن فراوانی می باشد و به همین دلیل نیاز این کشور به مهندسین معدن در سطح بالا می باشد.

  شرکای بازرگانی استرالیا بیشتر چین، ژاپن و کره جنوبی در آسیا و نیز ایالات متحده آمریکا هستند و در واقع می توان گفت که اقتصاد استرالیا به آسیا گره خورده استاسترالیا از نظر شاخص توسعه انسانی سومین کشور توسعه یافته دنیا به حساب می آید. استرالیا کشوری است از مجموعه کشورهای مشترک المنافع که دارای حکومت پادشاهی مشروطه است و بالاترین مقام سلطنتی بریتانیای کبیر یعنی ملکه الیزابت دوم، ملکه این کشور نیز به حساب می آید.

جانشین ملکه در این کشور فرماندار کل استرالیا است که وی نیز به نوبه خود فرمانداران ایالتهای این کشور را تعیین می کند، مقر فرماندار کل و نیز مجلس کشور در شهر کانبرا می باشد.

هر چند فرماندار کل بر طبق قانون اساسی، از اختیارات فراوانی برخوردار است اما در عمل شخص اجرایی اول در استرالیا نخست وزیر است که طی یک فرآیند دموکراتیک انتخاب می شود و دولت را تشکیل می دهد.

در استرالیا مردم ابتدا نمایندگان مجلس را انتخاب می کنند. رئیس حزبی که بیشترین نفرات انتخاب شده را در مجلس داشته باشد به عنوان نخست وزیر مسئول تشکیل کابینه دولت می شود.

دولت استرالیا از سه زیر شاخه تشکیل می شود: 

1.       قانونگذاری. 

2.       اجرائی 

3.       قضائی.