معرفی موسسه

 اینجانب مجوز رسمی موسسه مشاوران برتر نامی آپادانا با نام تجاری مبنا را درسال 1391 جهت اعزام دانشجو به کشور های آلمان و استرالیا ، از وزارت علوم ، تحقیقات و فنّاوری ، اخذ نمودم 

کشورهای حوزه فعالیت این موسسه ، آلمان و استرالیا است.